v-data.se

Mjukvara för Android
Software for Android

Utvecklat i Java för Android-apparater
Developed in Java for Android devices


Kodminne för Android-apparater


Du anger ett lösenord och kan hålla koll på pin-koder eller andra koder som du behöver i ditt dagliga liv. Datat ligger krypterat och du kommer bara åt det genom att ange rätt lösenord.

När du är inne i Kodminne så kan du använda meny-knappen för att lägga till uppgifter. Via meny-knappen kan du även byta lösenord om så behövs.

Listade uppgifter går att "lång-trycka" d.v.s du håller nere fingret på önskad rad och får därefter upp en meny där man kan ändra eller radera vald post samt även infoga ny uppgift.

Uppgifterna kommer i den ordning som du själv väljer.

F.n. är programmet tvåspråkigt d.v.s du får texter på antingen svenska eller engelska, beroende på inställningar i din telefon. På engelska heter programmet Code Memory.

En säkerhetsgrej är att när du är inne i Kodminne och väljer att göra något annat, t.ex att trycka på Hem-knappen, så avslutas Kodminne.


Här är Kodminne i en något modifierad version.


Kodminne byter orientering mellan porträtt och landskap beroende på hur man håller telefonen.

Detta är med hänsyn t.ex till Ericssons Telefon Xperia X10 med utdragbart tangentbord som är i liggande läge.

Observera dock
Om du har Kodminne installerad sedan tidigare så måste du avinstallera det befintliga programmet först och sedan installera detta nya.
Har testat och ja, den raderar inte befintliga data
Varför måste jag avinstallera?
Jo, förmodligen beroende på att jag glömde lösenordet till signeringen så ett nytt fick göras.
Så kan det gå ... borde ha lagt in lösenordet i Kodminne :-)


Code Memory for Android devices (phones)


You enter a password and can keep track of PINs or other codes that you need in your daily life. Its data is encrypted and you will only be accessed by entering the correct password.

Once you are inside the Code Memory, you can use the menu button to add data. Via the menu button, you can also change the password if necessary.

Listed items can be "long-pressed", ie you hold your finger on the desired line and then a menu pops up where you can edit or delete the selected item and also to insert new data.

The data will appear in the order you enter it.

As of now, the program is bilingual ie you receive texts in either English or Swedish, depending on the settings in your phone. In Swedish the app is called Kodminne.

A security thing is that when you are in Code Memory and decide to do something else, such as pressing the Home button, then Code memory is terminated.

The program is for the time being free to download.
www.v-data.se/download/Kodminne.zip
or
www.v-data.se/download/Kodminne.apk

Unpack Kodminne.apk and install in your Android device.

Can you translate to other languages?

As of now Kodminne (Code Memory) is in English or Swedish.

But would be nice to have translations for other languages as well.

If you are interested please send an e-mail to info@v-data.se and i will send the file to be translated.
Information about new translations will be placed on this page.

Kind regards
Gillis Lindström

Vallby InformationsSystem AB - tel. 0708-320509 info@v-data.se