v-data.se

Hemsidor

Viking Server Pages (VSP)

Vi har sedan många år utvecklat teknik för hantering av hemsidor baserat på Java Servlets.
Tillsammans med Rabe.se designar vi hemsidan och innehållet står du själv för.
(I IT-branchen kallas det för CMS - Content Management System)

VSP är en generell hemside-motor som kan användas för många olika webbapplikationer.
En nyhet för i år är en bildhanteringsfunktion där en bild som laddas upp automatiskt skalas ner till önskade storlekar. Bilderna kan läggas upp under kategorier och är dessutom sökbara via sökord.

Vallby InformationsSystem AB - tel. 0708-320509 info@v-data.se