v-data.se

Mjukvara för Windows-datorer

För PC med Windows utvecklar vi program företrädesvis i C, C# och V.

Nedan finner du information om våra programvaror.

LivePrint - utskrifter via internet


Klientprogramvara som installeras på PC/Server för utskrifter via internet.

Läs mer på hemsidan för LivePrint


Exempel på serverprogram (JavaServlet) erhålls från oss vid evenuellt köp av LivePrint-licenser.

Pris, enstaka exemplar / st: 2,000 SEK exkl.moms
Pris, flertal exemplar / st: ring och fråga... 0708-320509 Gillis Lindström

Data EXchange


Programmet kan ställas in för att hämta/lämna filer via FTP eller via kommando.

Kan köras helt automatiskt, även som Windows Service.

Pris: 1,000 SEK exkl.moms

DOX Edi - konvertering av elektroniska meddelanden


Programvara för konvertering av filer.

Importera filer i XML-, Edifact- eller annat format och konvertera till XML- eller Edifact-format eller annat format.

Några vanliga edifact-format är IFTMIN och INVOIC.

Programmet kan startas i automatläge med filvakt och då sker konvertering och sändning via FTP helt automatiskt. Det går också bra att anropa vid behov från något fakturasystem eller motsvarande.

Pris, grundversion: 10,000 SEK exkl. moms
Pris per in-/utformat: 2,000 SEK exkl. moms

SKIFFER 1.05 - chiffer-programmet för dig som behöver skicka meddelanden oläsbara för andra.


Kom överens om kontonamn och en nyckel.
Knappa in uppgifterna och sedan kan ni kommunicera krypterat.

Skicka textmeddelanden med bifogad filer via mail.
Med Outlook-tillägget hanterar du krypterade meddelanden på ett smart sätt.

Läs mer på hemsidan för Skiffer

Pris: GRATIS för två mottagare.

Ladda ner SKIFFER här!

Get it from CNET Download.com!

vCron och vCmd kan användas var för sig men också som starka parhästar.


vCron är ett litet program som gör programanrop vid givna tillfällen.

vCmd är ett program för att köra flera programanrop efter varandra.

vCmd innehåller även funktion för com-ports-läsning t.ex från en handscanner. Inskannat resultat kan sedan vidarebehandlas genom programanrop eller skickas som teckensekvenser till ett givet program.

Pris: 1,000 SEK exkl. moms

Viking engine är en programtolk skriven i C

Skriv programmet med en vanlig textredigerare.
Kompilera
Provkör ... klart

Programmen DEX, DOX Edi och Skiffer är utvecklade med Viking Engine.

NYHET!!!!
Under utveckling är att kunna köra SAMMA PROGRAM, utvecklade för PC/Windows,
i valfri webbläsare.

Alltså en molnapplikation, utvecklad och testad på PC, körbar på webben.
För att kunna köra programmen via webben krävs JavaServlet-motorn VEP, Viking Engine Programs.
Inga program behöver installeras lokalt på klientdator, förutom utskriftsprogramvara.

Vallby InformationsSystem AB - tel. 0708-320509 info@v-data.se